Lees voor

Veiligheidsregio Twente kiest voor Eshuis Accountants

08-10-2018

Het bestuur van Veiligheidsregio Twente heeft besloten om de komende vier jaar Eshuis Accountants aan te wijzen als huisaccountant. Om de onafhankelijkheid van de accountant te borgen, is het van belang om eens per 5 jaar van accountant te wisselen. Daarom is, na een samenwerking die geheel naar tevredenheid verlopen is, afscheid genomen van Ernst & Young.

De keuze voor Eshuis Accountants is tot stand gekomen na een meervoudige onderhandse aanbesteding waarbij een viertal kantoren zijn benaderd voor een offerte. De offertes zijn beoordeeld op basis van een mix van prijs- en gebruikelijke kwaliteitscriteria, zoals de samenstelling van het controleteam, de controle -aanpak, de invulling van het begrip “natuurlijke adviesfunctie” en de gehanteerde rapportageopzet.

Op grond van de beoordeling van de verschillende offertes komt regionale speler Eshuis Accountants als winnaar uit de bus. Betreffende partij scoorde zowel op het criterium prijs als kwaliteit de meeste punten.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.