Lees voor

Veiligheidsregio Twente test crisisorganisatie

03-11-2017

Op woensdag 1 november vond de systeemtest plaats van Veiligheidsregio Twente. Dit is een (onverwachte) test voor de verschillende onderdelen van de crisisorganisatie. Tijdens de systeemtest kijkt de inspectie van Justitie en Veiligheid mee om te zien of de crisisorganisatie in Twente op orde is. Ieder jaar wordt de systeemtest in een andere gemeente gehouden. Dit keer was het in de gemeente Hellendoorn.

Het scenario

Op 1 november komt ’s middags  via de beveiligingssystemen in de tunnel een melding binnen bij VC-NON (Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat) dat er een ongeval heeft plaatsgevonden in de tunnel. Rijkswaterstaat geeft de melding door aan Meldkamer Twente. Daarna volgen ook een aantal meldingen via 112. Er is een botsing geweest met meerdere personenauto’s en bussen. In de bussen zitten leerlingen van een basisschool.

Bij dit soort grote incidenten, worden natuurlijk de hulpdiensten opgeroepen. Maar gezien de grootte van het incident, wordt er een GRIP-situatie afgekondigd. Daardoor treedt er een gecoördineerde inzet van de crisisorganisatie in werking. De verschillende onderdelen van de crisisorganisatie zijn tijdens de systeemtest beoordeeld:
• Meldkamer Twente met centralisten en de calamiteiten coördinator
• Het Commando Plaats Incident (CoPI) met Officieren van Dienst Politie, Brandweer, Informatiemanagement, Communicatie, Bevolkingszorg en GHOR
• Team Bevolkingszorg
• Team Crisiscommunicatie
• Informatiemanagement
• Brandweer
• Politie
• GHOR
• Crisisteam

Alle onderdelen crisisorganisatie in actie

In het Risicoprofiel Twente staan verschillende risico’s beschreven. Tijdens de oefeningen speelt één van de risico’s een rol. Zo blijft de crisisorganisatie scherp op de mogelijke risico’s, zoals een natuurbrand of ongeval in een tunnel. 

Tijdens de test werd het incident opgeschaald naar een zogenaamde GRIP 3 situatie. In zo’n geval komen alle onderdelen van de crisisorganisatie in actie. Het gaat hierbij om partijen als de politie, brandweer, geneeskundige hulpdiensten en gemeenten. Zij kwamen zowel op operationeel als bestuurlijk niveau in actie. Ook deden Rijkswaterstaat en gemeente Hellendoorn mee aan de test.
De werkzaamheden van de medewerkers crisisorganisatie worden tijdens de test bekeken door waarnemers. De Inspectie van Justitie & Veiligheid bij was bij de test aanwezig. Zij controleren of de aanpak van de systeemtest en de uitkomsten van de toetsing aan de Wet Veiligheidsregio's voldoen aan de criteria die in de wet staan (de Wet veiligheidsregio’s). Dit zijn bijvoorbeeld: organisatie, melding & alarmering, informatiemanagement en leiding & coördinatie. De Inspectie schrijft een rapport over de test.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.