Lees voor

Veranderde weersomstandigheden

08-08-2018

Op dit moment zijn de temperaturen gedaald. Door de aanhoudende droogte staan veel bomen en struiken al in de 'herfststand' en laten al veel blad vallen. Bomen en struiken doen dit voornamelijk om in deze periode van droogte te overleven. 

Blad in afvoergoten
De Twentse gemeenten nemen maatregelen om overlast bij eventuele hoosbuien zoveel mogelijk te voorkomen: de goten worden regelmatig geveegd en de straatkolken worden nu periodiek geleegd. Op die manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat veel blad mee spoelt naar de afvoergoten bij zware hoosbuien. Voor de gemeenten is het onmogelijk in het hele gebied gelijktijdig alle goten en kolken vrij te houden van blad dat door de droogte is gevallen.

Wil jij een handje helpen? 
Kijk in je woonomgeving of de putten langs de stoep en op de straat vrij zijn van blad, takjes en ander vuil. Dit kun je eenvoudig met een hark of bezem verwijderen. Hierdoor kan bij regen het water vrij weglopen in het riool en blijft de overlast beperkt. Check ook dakgoten op blad en verwijder dit om regen zo snel mogelijk af te kunnen voeren. De kans dat bij een zeer zware hoosbui de capaciteit van het riool niet toereikend is, blijft natuurlijk bestaan.

Mogelijke vissterfte
Als er bij een hoosbui teveel water door het riool moet, kan het water overlopen in sloten en beken. In dat geval loopt het zuurstofgehalte terug en kunnen vissen sterven. Als dat het geval is kun je dat melden bij waterschap Vechtstromen 088- 2203333.

Watertekort
De hoeveelheid neerslag die verwacht wordt biedt helaas geen oplossing om het watertekort voldoende aan te vullen. 
Kijk voor meer informatie op: www.vechtstromen.nl/droogte

Extra risico bij windstoten
Plaatselijk kunnen de buien gepaard gaan met zware windstoten. Door de grote droogte zijn de bomen extra kwetsbaar. Hierdoor zijn de risico’s op omvallende bomen en vallende takken extra groot. Daarnaast is het belangrijk om alert te zijn op losstaande spullen, zoals tuinmeubilair en parasols. Let daarbij ook op de spullen van jouw buren die op vakantie zijn.

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.