Lees voor

Verslag COVID-19 VRT

12-03-2021

Via deze site doet de voorzitter VRT verslag over de periode van 6 maart tot 1 december 2020 conform artikel 40 Wet veiligheidsregio's. Hierin staat onder andere welke besluiten er m.b.t. de COVID-19 crisis zijn genomen, wat de maatregelen waren en wat de belangrijke gebeurtenissen zijn geweest.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.