Lees voor

Vragen en antwoorden coronamaatregelen Duitsland

06-04-2021

Er komen veel vragen over de aangescherpte coronamaatregelen die Duitsland vanaf 6 april heeft ingevoerd voor het grensverkeer. Hieronder zet we de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij. 

Waarom scherpt Duitsland de inreiseisen aan?

 • Vanwege het hoge aantal besmettingen in Nederland heeft de federale overheid in Duitsland besloten om aanvullende maatregelen te nemen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.
 • Op 6 april 2021 is NL geclassificeerd als een gebied met hoge incidentie. Deze classificatie komt in beeld wanneer er in zeven dagen over een langere periode duidelijk meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners worden aangetroffen. Deze drempel wordt in Nederland duidelijk overschreden.
 • Duitsland scherpt deze regels niet voor niks aan. Het dringende advies blijft daarom: werk, daar waar het kan zoveel mogelijk thuis en reis niet.

Zijn de regels voor Noordrijn-Westfalen hetzelfde als voor Nedersaksen?

Wat verandert er precies als ik naar Duitsland moet?

 • Bij het noodzakelijk inreizen geldt de verplichting voor iedereen boven de 6 jaar om een negatief testresultaat, niet ouder dan 48 uur, bij zich te hebben (48 uur vanaf de uitslag). Geldige tests zijn PCR-tests, antigeen (snel) tests en mogelijk ook zelftests onder supervisie inclusief een testcertificaat.
 • Er geldt een aanmeldplicht voorr de reis naar Duitsland, zie het in te vullen formulier www.einreiseanmeldung.de. Uitzonderingen gelden voor onder andere een doorreis en verblijf tot 24 uur.
 • Er zijn een aantal uitzonderingen voor:
  • Grenspendelaars (werknemers, scholieren, studenten en mensen die de grens minstens eens per week oversteken om voor familieleden te zorgen) moeten een negatieve testcertificaat voorleggen die hooguit 72 uur oud is. Dit betekent in de praktijk ca. 2 testen per werkweek. Daarnaast moeten zij zich ook ééns per week online aanmelden vóórdat zij de grens oversteken.
  • Ouders die hun minderjarige kind naar school brengen en direct weer terug keren hoeven geen testresultaat te laten zien.
  • Personen die werkzaam zijn in de transportsector, personen- en goederenverkeer voor alle modaliteiten zijn uitgezonderd op de testverplichting wanneer hun verblijf korter is dan 72 uur en de hygiëne en beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.
  • Voor de binnenvaart zouden de deelstaten aan de Rijn akkoord zijn met een speciale regeling waarbij schippers op hun schip in quarantaine kunnen.
  • Voor transportpersoneel geldt de 24-uurs uitzondering op de registratieplicht.


Welke testen zijn voor Duitsland geschikt? Moet ik over een verklaring beschikken? Aan welke eisen moet ik voldoen?

In Duitsland is de PCR-test, de antigeen (snel) test en een zelftest onder begeleiding geschikt. U moet vervolgens over een bewijs beschikken met een negatief resultaat. Op dat Duits-, Frans- of Engelstalig bewijs moeten in elk geval de volgende punten staan: type test, test resultaat, uw naam en achternaam, de datum en tijd dat u bent getest en de datum en tijd van de uitslag, en de naam, de contact gegevens (lab/bedrijf) en de handtekening van degene die de test heeft afgenomen.

Waar kan ik mij laten testen als ik naar Duitsland moet?

 • Als reiziger naar Duitsland kunt u zich laten testen bij een commerciële teststraat.
 • Voor Nederlandse grenspendelaars, scholieren en studenten die in Duitsland werken of naar school gaan, geldt dat er in Duitsland veel mogelijkheden zijn om u te laten testen. Dit kan zijn bij uw werkgever, bij uw schoolinstelling of bij één van de testlocaties vlakbij de grens. U mag dus de grens oversteken voordat u de test doet, mits u wel een bewijs bij u heeft dat u daadwerkelijk in Duitsland werkt, studeert of naar school gaat. Als u in Duitsland woont en in Nederland werkt dan kunt u uw werkgever vragen gebruik te maken van de regeling om ook hun werknemers te testen. (Dit is wel onder specifieke voorwaarden.) Ook zij kunnen daarvoor een bewijs afgeven.
 • Als alternatief kunt u zich laten testen bij een commerciële teststraat. Let wel, deze optie vereist een eigen financiële bijdrage.
 • De GGD verstrekt geen testbewijzen voor dit doel.
 • Het advies blijft echter: reis niet en werk, daar waar het kan, zoveel mogelijk thuis.

Kan ik gecontroleerd worden aan de grens?

Ja, u kunt worden gecontroleerd aan de grens. De Duitse politie gaat steekproefsgewijs controleren of u een testbewijs bij u heeft. Wanneer u deze niet bij u heeft dan kunt u daarvoor een boete krijgen. 

Waar en hoe vaak moet ik mij registreren?

 • U kunt zich hier registeren: www.einreiseanmeldung.de 
 • Als u niet langer dan 24 uur in Duitsland verblijft dan bent u hiervan uitgezonderd. Grenspendelaars die wekelijks de grens oversteken moeten zich ook 1x per week registreren vóórdat ze de grens oversteken.

Ik woon in Duitsland/NRW/Nedersaksen en werk in Nederland. Moet ik me laten testen? Waar kan ik me laten testen?

Als u weer terugkeert naar Duitsland (nadat u naar uw uw werk of school bent geweest) moet u een testbewijs bij u hebben. Voor u gelden dus dezelfde regels als wanneer u in Nederland had gewoond en naar Duitsland ging voor uw werk/school. U kunt zich laten testen bij één van de Duitse testcentra voordat u de grens oversteekt naar Nederland. Aangezien de test na de uitslag 72 uur geldig is, kunt u hier dus ca. 3 dagen gebruik van maken.

Meer informatie over de coronamaatregelen in Duitsland leest u hier

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.