Lees voor

Wat als dit echt gebeurt?

19-12-2019

Een grote mate van zelfredzaamheid kan levens redden tijdens een noodsituatie. Dat bleek ook na afloop van de oefening op 30 september in gemeente Borne. Tijdens deze oefening is een brand in appartementencomplex ''De Schouw" nagebootst. De bewoners moesten zelfstandig vluchten. 

Na afloop van de oefening was de impact van 'de brand' bij de bewoners duidelijk zichtbaar: "Als het echt is... dat lijkt me verschrikkelijk." Zowel de hulpverleners als de bewoners hebben de oefening als zeer nuttig ervaren: "Ik ben ervan overtuigd dat het goed is geweest.", aldus een bewoner.  

Het is vaak lastig om zelf te beoordelen of je zelfredzaam (genoeg) bent. Het kan zijn dat jij je in het dagelijks leven prima kan redden, maar tijdens een incident onder stress niet goed kan handelen. Het is daarom belangrijk dat mensen zichzelf redzaam maken door zich voor te bereiden op een incident. Hierbij kan worden gedacht aan het oefenen van de vluchtroute, het plaatsen van rookmelders en het bespreken van je eigen zelfredzaamheid met naasten/buren. 

Bekijk hier de video! https://www.youtube.com/watch?v=JDABhN150JI  

Zie ook de infographic

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.