Lees voor

Zeven nieuwe stagiaires en afstudeerders gestart

08-09-2022

Begin september hebben we 7 stagiaires en afstudeerders verwelkomd en zijn ze begonnen aan hun verschillende opdrachten bij de Veiligheidsregio Twente, het Platform IVZ en Brandweer Twente. Ze stellen zich hierop deze plek aan jullie voor!

Niek Stolte

Om te beginnen zal ik mij even voorstellen.  Ik ben Niek Stolte, 23 jaar en woonachtig in Heino. Op dit moment bevind ik mij in het vierde leerjaar van de opleiding Forensisch Onderzoek. Ik begin met veel enthousiasme dit jaar met een meeloopstage bij de afdeling Brandonderzoek bij Brandweer Twente. Mijn exacte stageopdracht ga ik nog met mijn begeleiders bespreken. Dit komt in de eerste werkweek van de stage tot stand. Echter, ik ben er wel zeker van dat wij samen een opdracht gaan vinden die goed bij mij past als student en die aansluit bij de verwachtingen van de organisatie. Voor nu kijk ik uit naar de eerste kennismaking en verwacht ik een leerzaam maar vooral ook een leuk half jaar tegemoet te gaan!

Ewald van Putten

​​​​​​​Ik ben Edwald van Putten en volg de opleiding Integrale Veiligheidskunde in Enschede. Vorige week ben ik begonnen aan mijn meeloopstage bij de sector Repressie van Brandweer Twente. Ik ga me bezighouden met de afronding van de vrijwilligersagenda!

Ruben van der Vinne

​​Mijn naam is Ruben van der Vinne, 20 jaar en afkomstig uit Winterswijk. Ik studeer Integrale Veiligheidskunde aan Saxion Hogeschool en volg de komende periode een meeloopstage bij Platform IVZ, dat onder het Veiligheidsbureau valt. Doel van de stage is de aanpak van digitale criminaliteit. De opdracht bestaat uit de implementatie van HackShield bij diverse gemeenten en het aanbieden van preventie- en handelingsperspectieven om in te zetten voor verschillende doeleinden en kanalen.

Maury Vriesema

Mijn naam is Maury Vriesema, ik ben 21 jaar oud, ben woonachtig in De Lutte en op dit moment zit ik in het vierde leerjaar van de opleiding Integrale veiligheidskunde aan Saxion in Enschede. Het komende half jaar ga ik mijn meewerkstage vervullen bij het Platform IVZ. Hier begin ik met de opdracht om een draaiboek op te stellen voor ouderavonden, van ouders waarvan hun kind naar het voorgezet onderwijs gaat. Het is hierbij de bedoeling om het bewustzijn van ouders te vergroten over verschillende veiligheidsproblematieken, zodat ze de signalen sneller oppikken en hier sneller op kunnen anticiperen. 

Liselotte Plokkaar

Hallo, mijn naam is Liselotte Plokkaar en ik ben 23 jaar oud. Ik woon in Hengelo en studeer Bouwkunde op Hogeschool Saxion te Enschede en zit in het derde leerjaar van mijn studie. Voor mijn studie ga ik een half jaar lang mee lopen bij Team Advies van Brandweer Twente. Mijn opdracht gaat voornamelijk over het toetsen van brandveiligheidseisen op bouwkundig ontwerp en hierover advies uit te brengen naar de betrokken partijen. Ook ga ik voor een opdracht vanuit school een les verzorgen binnen Mbo Bouwkunde om de studenten te vertellen over brandveiligheid en waarom het zo belangrijk is. Dit ga ik doen binnen Team Voorlichting en Toezicht. Ik heb hier persoonlijk erg veel zin in, omdat ik een grote passie heb voor brandveiligheid en ik wil de ervaring die ik hier op doe meenemen in het afstuderen en natuurlijk later in mijn werk. Ik heb erg veel zin in de stage!

Maud Pfeijffer

​​​​​Hoi! Ik ben Maud Pfeijffer. Voor het afstuderen van de opleiding Health Psychology & Technology aan de Universiteit Twente ben ik begonnen met een afstudeeropdracht bij de Veiligheidsregio Twente. Ik zal onderzoek doen naar risicocommunicatie rondom hittestress bij ouderen. Naast mijn opleiding werk ik als marketing & communicatiemedewerkster en doe ik aan triatlons. Dit balanceert mijn andere hobby (bakken) goed uit!

Christine Sanders

Ik ben Christine Sanders, 21 jaar oud en ik studeer Forensisch Laboratoriumonderzoek aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Ik ga een meeloopstage volgen in forensisch brandonderzoek. Tijdens deze stage ga ik onderzoeken of roet uit vingerafdrukken te halen is met behulp van vloeibare latex.  

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.