Lees voor

Actueel

  13-04-2021

  Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

  Het kabinet heeft een openingsplan gemaakt. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Dit kan alleen als er minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Het is ook belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten voorkomt besmettingen. Zo kan er sneller meer.

  Huidige maatregelen blijven gelden tot openingsplan

  Op z’n vroegst wordt de eerste stap in het openingsplan gezet op 28 april. Tot die tijd blijven de huidige coronamaatregelen gelden.

  Wel gaat de buitenschoolse opvang (bso) per 19 april weer voor alle kinderen open. Voor het hoger onderwijs geldt nog steeds, zoals eerder aangekondigd, dat studenten vanaf 26 april 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dat kan alleen als de besmettingscijfers dit toelaten.

  Openingsplan: eerste stap

  In de eerste stap in het openingsplan:

  • gaan de terrassen en winkels open onder voorwaarden;
  • vervalt de avondklok; en
  • mag iemand 2 mensen thuis ontvangen in plaats van 1.

  Dit kan op z’n vroegst 28 april en alleen als het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona duidelijk afneemt. Op 20 april wordt bekend of deze stap op 28 april gezet kan worden.

  Openingsplan: vervolgstappen

  Op z’n vroegst wordt 11 mei de tweede stap in het openingsplan gezet. Ook dan moet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten weer duidelijk verder zijn afgenomen. Dan kan er bijvoorbeeld weer meer als het gaat om sporten. Daarna volgt de derde stap waarin nog meer binnen mag, zoals het onder voorwaarden openen van restaurants, bioscopen en musea. Hiervoor geldt dan nog wel een maximaal aantal gasten of bezoekers. In de stappen die volgen, wordt dit aantal verhoogd. Welke maatregelen vanaf wanneer worden losgelaten, als de cijfers het toelaten, zie je ook in het openingsplan.

  Toegangstesten

  Met toegangstesten kunnen we hopelijk sneller nog meer mogelijk maken. Met pilots wordt nu onderzocht hoe toegangstesten straks op een veilige en verantwoorde manier grootschalig kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld op meer locaties en bij evenementen. Waar dat precies is, wordt nog verder uitgewerkt.

  Vaccinatie

  Vaccineren is een belangrijke stap naar een samenleving zonder coronamaatregelen. Volgens de planning heeft  begin juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik gehad. Wil je weten wanneer jij aan de beurt bent?

  Bekijk de volgorde van vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken en de volgorde van vaccinatie voor zorgmedewerkers.

  Basisregels

  De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. 

  Meer informatie op de website van Rijksoverheid.

  31-03-2021

  Coronamaatregelen in Duitsland

  Het advies van Nederlandse en Duitse autoriteiten is om niet onnodig de grens over te gaan. Zo wordt sterkt geadviseerd om geen boodschappen te doen over de grens.  

  In Duitsland gelden (deels) andere coronamaatregelen als in Nederland. Zo moeten vanaf 6 april reizigers vanuit Nederland in Duitsland een negatieve test kunnen tonen. Ook is het dragen van een medisch mondkapje op veel plekken verplicht. 

  De coronamaatregelen en regels voor het grensverkeer in Duitsland worden voortdurend aangepast aan de actualiteit. Lees via onderstaande websites meer actuele informatie over de maatregelen in Duitsland: 

  Algemene coronamaatregelen Duitsland  

  Maatregelen grensdeelstaten 

  Grensverkeer en reisadvies 

  23-03-2021

  Maatregelen tegen Corona blijven

  De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd.
  Dit pakket wordt in ieder geval verlengd tot 20 april. Op 13 april vindt er opnieuw een persconferentie plaats om te bespreken wat er na 20 april mogelijk is. Hieronder vindt u de bijzonderheden uit de persconferentie van 23 maart:

  Avondklok
  Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur.

  Hoger onderwijs
  Het kabinet kijkt momenteel naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Voor het hoger onderwijs is het streven dat studenten straks weer 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april.

  Het reisadvies
  Het reisadvies wordt verlengd tot 15 mei. Dit betekent: blijf in Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Dit geldt dus ook voor de meivakantie.
  In april start het kabinet samen met de reis- en vervoerssector met proefreizen naar het buitenland. Die geven inzicht hoe we straks weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen naar andere landen.   Voor meer informatie kijk op deze pagina van de Rijksoverheid

  08-03-2021

  Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord

  Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. Wij houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken. Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt het kabinet vooruit. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open onder strikte voorwaarden.

  Verlening maatregelen

  Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart

  Op 23 maart is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 30 maart mogelijk is.

  De avondklok wordt verlengd tot 31 maart 04.30 uur

  Dit betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Tijdens de verkiezingen gelden er een paar uitzonderingen. 

  Het reisadvies wordt verlengd tot en met 15 april

  Dit betekent: blijf in Nederland. Ga niet op reis tot en met 15 april. Voor reizen buiten Nederland geldt: reis alleen als dit echt noodzakelijk is. Op 23 maart, op de volgende persconferentie, komt er een reisadvies voor de periode hierna.

  Kleine aanpassingen maatregelen vanaf 16 maart

  Het kabinet doet een aantal kleine correcties op de al bestaande maatregelen. Bekijk deze op de pagina van Rijksoverheid.

  Kleine aanpassingen van maatregelen eerder dan 16 maart

  Bezoekregeling verpleeghuizen

  Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, dan is er ruimte voor twee bezoekers per dag. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. Deze aanpassing gaat per direct in. 

  Reizen

  Het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk wordt opgeheven. De Britse variant van het coronavirus is al in Nederland verspreid, daarom heeft dit verbod geen toegevoegde waarde meer. Vanaf dinsdag 9 maart 00.01 uur Nederlandse tijd geldt deze niet meer. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijft wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies.

  Vaccinaties

  Ook vaccineren heeft effect op het aantal besmettingen. Steeds meer ouderen krijgen een prik. Dit leidt tot een daling in het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen. Op dit moment is de verwachting dat in juli iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik heeft gehad.

  Wil je meer weten over cijfers? Bijvoorbeeld hoeveel positieve testen per 100.000 inwoners er zijn, of hoeveel mensen door corona in het ziekenhuis belanden? Kijk dan op het Coronadashboard

   

  01-03-2021

  Afspraak Twentse gemeenten: geen paasvuren

  Regionaal is met alle 14 Twentse gemeenten afgesproken om geen paasvuren op te laten bouwen. De Veiligheidsregio Twente gaf het advies om in verband met corona geen grote groepen mensen te laten samenkomen bij de paasvuren. Het is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen in welke fase de coronacrisis zich met Pasen bevindt. Maar de kans is groot dat met veel mensen samenkomen, ook tegen die tijd nog niet mogelijk is. 

  Vanwege die onzekerheid hebben de 14 Twentse gemeenten afgesproken om daarom de paasvuren niet door te laten gaan. De boakebouwers worden gevraagd niet te beginnen met de opbouw van de boakes. Het is vanwege de brandveiligheid niet wenselijk om houtstapels te laten liggen. Het risico dat ze toch aangestoken worden is te groot 

  27-02-2021

  Oproep van de 14 Twentse burgemeesters

  "We willen zo graag, maar het kan echt niet"

  De veertien Twentse burgemeesters herkennen zich in de roep van inwoners en ondernemers om meer versoepeling van de corona-maatregelen. Het mooie weer van de laatste dagen nodigt uit om weer eens lekker te gaan shoppen of een terrasje te pikken. Het kabinet geeft met ingang van woensdag 3 maart een beetje meer ruimte, met o.a. de gedeeltelijke heropening van scholen, winkelen op afspraak en een bezoek aan de kapper 

  “Iedereen snakt naar meer, maar die ruimte hebben we niet”, zegt burgemeester Sander Schelberg namens zijn Twentse collega’s. “We hebben het virus nog niet voldoende onder controle. De besmettingscijfers zijn nog te hoog en het aantal mensen dat gevaccineerd is, is nog te laag om verder te versoepelen. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Schelberg benadrukt dat burgemeesters en wethouders als lokale bestuurders dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van de crises.  

  “Wij zien van dichtbij wat het met ondernemers en inwoners doet. Vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt is er heel veel behoefte aan versoepeling van de regels. Maar vanuit gezondheidsperspectief is die ruimte er nog niet. In alle gesprekken met Den Haag vragen we aandacht voor de problemen waar onze inwoners en ondernemers mee worstelen. We pleiten ook voor meer maatwerk waar dat kan. Twee klanten per verdieping pakt voor een kleine winkel heel anders uit dan voor een grote zaak. Het afgelopen jaar hebben veel ondernemers plannen uitgewerkt om hun klanten veilig te kunnen ontvangen. We weten ook dat er in de buitenlucht meer mogelijk is dan binnen. We vragen de regering daar goed naar te kijken en maatwerk te bieden zodra dat veilig kan.  

  De burgemeesters vertrouwen erop dat versoepelingen de komende maanden mogelijk zijn, gezien de voortgang van het vaccineren. “Zolang de huidige maatregelen gelden, kijken we met elkaar naar wat wel kan en mag. Terrassen mogen nog niet open, maar afhalen bij een restaurant kan wel.  Binnen sporten is nog niet toegestaan, maar buiten met z'n tweeën of tot 27 jaar in groepen, dat kan wel. Gelukkig hebben we in Twente volop ruimte om buiten te genieten. Daar kunnen we gebruik van maken, zolang we de basismaatregelen maar goed voor ogen houden”, aldus burgemeester Sander Schelberg die namens zijn Twentse collega’s tegelijk ook iedereen oproept zich aan de geldende maatregelen te houden. “Hoe lastig het ook is, maar laten we in Twente met z’n allen proberen het virus er zo snel mogelijk onder te krijgen. Laten we ons houden aan de regels, dat is volgens ons echt de snelste weg naar het ‘gewone’ leven waar we allemaal naar uitkijken.”  

  11-02-2021

  Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

  De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt.  De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op.

  Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt.

  Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccomodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

  Onderwijs

  Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO minimaal 1 dag per week naar school gaan. Voor mbo studenten geldt 1 dag per week. Net als bij het primair onderwijs, is het de intentie van het kabinet om het voortgezet onderwijs en het mbo niet meer te sluiten.

  Het is essentieel dat scholen en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. Wie in het onderwijs werkt, kon zich al met prioriteit laten testen en dit blijft zo.

  De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen leidt. 

  Contactberoepen

  Mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, mogen vanaf 3 maart hun beroep weer uitoefenen. Reserveren en registratie is verplicht, en er moet een check zijn op klachten. Daarbij is het belangrijk om een mondkapje te dragen en waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

  De verruiming geldt ook voor rij-instructeurs. Dit betekent dat mensen vanaf 3 maart weer rijles kunnen volgen en iedereen het praktijkexamen kan doen. Beroepsmatige leerlingen kunnen ook weer theorie-examen doen, voor de niet-beroepsmatige leerlingen wordt nog uitgewerkt hoe dit ook zo snel mogelijk weer op een veilige manier mogelijk kan worden gemaakt.  

  Verder gelden natuurlijk de hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. 

  Sekswerkers mogen hun beroep nog niet uitoefenen.

  Buiten sporten

  Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan 2 personen samen buiten sporten op sportaccomodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar. Tijdens het sporten hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. 

  Winkelen op afspraak

  Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel zijn. Klanten moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld. Een bezoek duurt minimaal 10 minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. Met name voor de kleinere winkels biedt dit mogelijk enige uitkomst. 

  Avondklok

  De avondklok wordt verlengd tot en met 15 maart 04.30 uur.

  Door de avondklok blijft het verboden om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends naar buiten te gaan. De voorwaarden blijven hetzelfde. Studenten en docenten die praktijklessen volgen en volwassenenonderwijs in het examenjaar worden vanaf 3 maart uitgezonderd van de avondklok.

  Vliegverboden

  Om het risico op verspreiding van mutaties van het virus te verminderen, zijn op 23 januari vliegverboden afgekondigd voor passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Dominicaanse Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Deze verboden worden in elk geval verlengd tot donderdag 4 maart. Het kabinet heeft het OMT gevraagd om advies op een (al dan niet gedeeltelijke) verlenging van deze verboden. De eerder vastgestelde uitzonderingen op dit verbod voor enkele groepen reizigers, waaronder medisch personeel, blijven eveneens van kracht.

  Lockdown

  Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Blijf en werk daarom zo veel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis kan. Als je toch bezoek ontvangt, ontvang dan per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder. Ga ook niet vaker dan één keer per dag ergens op bezoek.

  Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn.

  Extra aandacht voor naleven van de basisregels

  De risico’s die we met de verruimingen nemen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. En ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ook testen en thuisblijven bij milde klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu. Zo krijgen we corona onder controle en stap voor stap meer ruimte.

  Meer informatie op de pagina van Rijksoverheid

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.