Lees voor

Risicovol weer

  Evenementen tijdens risicovolle weersomstandigheden kunnen verschillende (gezondheids)risico’s opleveren. Hitte kan bijvoorbeeld zorgen voor uitdroging of een zonnesteek. In erge gevallen kan zelfs een hitteberoerte optreden, dat tot sterfte kan leiden als niet tijdig wordt ingegrepen. En koud weer of neerslag kan bijvoorbeeld voor onderkoeling zorgen. De folder 'Geneeskundige richtlijnen risicovol weer bij evenementen’ geeft advies over hoe je je kan voorbereiden en als het zover is welke maatregelen dan genomen kunnen worden.

  Naast specifieke geneeskundige richtlijnen zijn er ook andere maatregelen te treffen. Zorg er in ieder geval voor dat je:

  • nadenkt over of het weer voor jou evenement een risico kan zijn. Is dit het geval beschrijf dan het risico en de maatregelen die je treft in het veiligheidsplan.
  • het weer voorafgaande en tijdens het evenement in de gaten houdt. Dit kun je zelf doen als het weer niet veel risico's voor jou evenement kan opleveren, maar je kunt dit ook door een meteo instituut laten doen. Dit kan tegenwoordig voor een relatief klein bedrag en dan heb je een deskundig advies specifiek voor je evenement. 

  Kijk voor meer tips het document risicovol weer.

  Extreme droogte en de natuur

  Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Evenementen die in de natuur plaatsvinden vragen op dit moment extra aandacht. Meer informatie over het natuurbrandrisico is te vinden op de website www.natuurbrandrisico.nl 

  Hieronder enkele aandachtspunten waar u als evenementenorganisator rekening mee kunt houden om brand op uw evenement te voorkomen. Uiteraard geven deze punten geen garantie dat er geen brand ontstaat.

  • Communiceer zowel binnen uw organisatie als naar bezoekers dat er sprake is van een verhoogde kans op natuurbranden en wat dat betekend voor het evenement. Vraag mensen alert te zijn en rekening te houden met brandgevaar.
  • Voer een extra controle uit (ook op de routes naar het evenemententerrein) door de BHV’ers (met blusmiddel).
  • Laat materialen die kunnen dienen als brandstof (takken, bladeren etc.) preventief  verwijderen. Heb ook aandacht voor het verwijderen van hoog gras en eventueel achtergebleven droog maaisel.
  • Ontsteek geen kampvuur en maak bijvoorbeeld geen gebruik van olielampen of vuurschalen. De kans op vonken die ongecontroleerd vrijkomen en een secundaire brand ontsteken zijn te groot.
  • Parkeren op de reguliere of andere (verharde) parkeerplaatsen is het veiligst. Bij parkeren op gras is het dringende advies kort te maaien. Maar ook dan blijft de kans op een brand aanwezig, doordat er bij deze droogte sneller brand ontstaat door bijvoorbeeld hete uitlaten. Wees hier alert op. 
  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.