Geactualiseerd regionaal risicoprofiel Twente

Om goed om te kunnen gaan met de veiligheidsrisico’s in en nabij Twente, is het belangrijk inzicht te hebben en te houden in de aanwezige risico’s. Veiligheidsregio’s stellen daarvoor een regionaal risicoprofiel op. Het risicoprofiel van Twente is onlangs weer geactualiseerd.

Twente is een diverse regio. In de afgelopen jaren kwam op diverse thema’s een GRIP-incident voor. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. De GRIP structuur is in het leven geroepen om de opschaling van de hulpverleningsdiensten ordentelijk te organiseren. Het meest voorkomende GRIP incident in Twente is branden in gebouwen met rookoverlast in de omgeving.

Actualisatie

Uiteraard ziet de wereld er niet volledig anders uit dan een paar jaar terug. Veel risicobronnen blijven ongewijzigd. De typische fysieke crisis is nog steeds het belangrijkste werkterrein van de hulpdiensten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een brand of een groot ongeluk op de snelweg.

We zien wel dat veranderingen in onze maatschappij zich snel opvolgen en zichtbare impact hebben. Deze veranderingen zien we terug in de inzet van onze (crisis)organisatie. In de afgelopen drie jaar zijn we als Veiligheidsregio Twente continu in bedrijf geweest met langdurige grootschalige situaties, waaronder COVID-19, de oorlog in Oekraine, de boerenprotesten en de vluchtelingenproblematiek. Verder zien we veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, energietransitie en cyberveiligheid.

Meer informatie

Meer weten over de risico's in Twente? Lees dan het geactualiseerde regionale risicoprofiel.

Regionaal Risicoprofiel Twente

Bijlagen