Lees voor

Informatiepunt

Als vorm voor de inkooporganisatie heeft Veiligheidsregio Twente gekozen voor het gedecentraliseerde inkoopmodel. Dit wil zeggen dat de verschillende afdelingen - de materiedeskundigen - zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop. 

De Veiligheidsregio Twente heeft een taakveld inkoop - inkoop@vrtwente.nl, telefoon 088 256 7000 - in dienst die centraal gepositioneerd is in de organisatie. Het taakveld heeft onder andere als taken:

  • Ondersteuning bieden aan en begeleiden van afdelingen bij Europese, nationale en onderhandse aanbestedingsprocedures
  • Coördinerende en signalerende taak
  • Uitdragen en bewaken van het beleid
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven 
Terug naar boven

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.