Lees voor

Gjalt Gjaltema: ‘Als er een incident of crisis is, doen de dingen er ook echt toe’

Gjalt Gjaltema is sinds 2017 Algemeen Commandant Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio Twente. Deze nevenfunctie vervult hij naast zijn ‘normale’, reguliere baan als Bestuursadviseur en projectleider bij de gemeente Enschede.

Wat vind je leuk aan de functie Algemeen Commandant Bevolkingszorg?
‘Het is een afwisselende functie waarbij de echte inzet weliswaar beperkt is. Maar als er een crisis of incident is, dan doen de dingen er ook echt toe. In de acute fase gaat de adrenaline door je lijf maar moet je ook de rust bewaren om in scenario’s voor uit te denken en daarnaar te handelen. In de trainingen en cursussen heb je ook veel contacten in de regio met erg leuke mensen. De ervaringen en trainingen dragen ook bij aan je persoonlijke ontwikkeling.’

Kun je iets vertellen over je inzet tijdens een incident in Twente van de afgelopen jaren en jouw rol als Algemeen Commandant Bevolkingszorg hierin?
‘Mijn laatste calamiteit was de grote brand bij Twence in 2018. Het bijzondere daarbij was dat ik het helemaal vanuit mijn eigen huis heb aangestuurd. De inzet voor Bevolkingszorg was in die zin bescheiden. In eerste instantie is assistentie verleend bij het afzetten van wegen en andere praktische zaken. Nadat de wind draaide en de rook over een bedrijventerrein en boerderijen ging, hebben we in overleg met de brandweer de betrokkenen geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden en consumptie van groenten uit het gebied voorlopig na te laten. Ondertussen hadden we als team Bevolkingszorg de nodige afstemming met de Operationeel leider, de hulpdiensten en communicatie.

Met de gemeentesecretaris van de getroffen gemeente zijn we in overleg getreden om te kijken hoe de gemeente kon worden ingezet om in verbinding te komen met de getroffenen in het effectgebied. Nog tijdens de brand zijn we zijn ook al begonnen met voorbereidingen voor de nafase. Na een brand met een dergelijke impact komen er verschillende vragen op je af, bijvoorbeeld over vergunningen. Bovendien was het belangrijk de betrokkenen zo snel mogelijk de juiste  informatie te geven over de mogelijke schadelijke effecten.’

Is de piketfunctie goed te combineren met je ‘normale’ baan?
'Ja hoor. In je piketweek heb je één verplichting, dat is het bijwonen van de operationele briefing op donderdagochtend. Daarnaast kun je gewoon je werk doen. Alleen staat de pager aan en kun je dus worden opgepiept. Dat is bij een zogenaamde grip 1 situatie of erger. En die is er gelukkig hooguit een paar keer per jaar. Dus tijdens de meeste piketweken gebeurt er niets.'

Levert je werk in deze rol je ook iets op voor je ‘normale’ baan?
'Jazeker. Je kunt je regionale netwerk op deze manier verder uitbreiden. Zo hebt je contacten met collega’s van andere gemeenten, hulpdiensten maar ook met bestuurders tijdens oefeningen en calamiteiten. De trainingen die je krijgt kun je vaak ook voor je reguliere werk goed gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan leiderschapstrainingen of effectief communiceren. Allemaal zaken die ook in mijn reguliere baan goed van pas komen!'

Terug naar boven

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.