Veiligheidsbureau

Bij het Veiligheidsbureau werken diverse professionals met elk hun eigen expertise binnen het veiligheidsdomein. Het Veiligheidsbureau is gehuisvest in het Twentehuis aan de Nijverheidstraat in Enschede.

Over het Veiligheidsbureau

Bij het Veiligheidsbureau werken naast medewerkers van het Veiligheidsbureau ook medewerkers van de brandweer, GHOR, de veertien Twentse gemeenten, politie en defensie. Zij werken samen aan het ontwikkelen, organiseren, borgen en coördineren van multidisciplinaire plannen en processen die nodig zijn voor een professionele rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie. Het hoofd van het Veiligheidsbureau is secretaris van het bestuur en voorzitter van de Veiligheidsdirectie.

De centrale doelstelling van het Veiligheidsbureau is de versterking van de multidisciplinaire samenwerking.

Vergadersetting

Taken Veiligheidsbureau

  • Bestuursondersteuning en faciliteren van multidisciplinaire taken.
  • Multidisciplinaire informatievoorziening: Regietaak om alle informatie voorziening van de verschillende partners op elkaar af te stemmen voor een adequate voorbereiding op de bestrijding van branden, (zware) ongevallen, rampen, crises en maatschappelijke onrust, én voor evaluatie en nazorg.
  • Kwaliteitsmanagement
  • Risicobeheersing en –communicatie: het geven van adviezen en de uitwerking van plannen voor het voorkomen van rampen en crises.
  • Gemeentelijke crisisbeheersing: coördinatie, afstemming en integrale advisering van crisisbeheersing.