Vergaderdata Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente vergadert op:

  • 14 december 2023

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Risk Factory Twente (let op: afwijkende locatie!)
Vliegveldstraat 110, Enschede

De vergadering wordt gecombineerd met de vergadering van het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO). Ongeveer een week van tevoren worden de vergaderstukken gepubliceerd op deze website. Wij verzoeken u eventuele publicaties naar aanleiding hiervan pas na de betreffende vergadering te plaatsen. Aanmelden voor een vergadering kan via communicatie@vrtwente.nl