Lees voor

Platform IVZ

23-11-2016

Binnen het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) wordt op regionaal niveau structureel en integraal samengewerkt op diverse veiligheidsthema’s en is er gezamenlijk al veel tot stand gebracht. De prioriteiten voor het Platform IVZ zijn: woninginbraken & heling, hennep en woonoverlast psychisch kwetsbaren.

Kijk hier hoe we dat doen.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.