Vergaderdata Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente vergadert op de volgende data:

  • 12 oktober 2023
  • 14 december 2023

Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Locatie: Stadhuis Hengelo, raadzaal

Deze vergaderingen worden gecombineerd met de vergaderingen van het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO). Ongeveer een week van tevoren worden de vergaderstukken gepubliceerd op deze website. Aanmelden voor een vergadering kan via communicatie@vrtwente.nl