Documenten

Hieronder vind je verschillende documenten rondom veiligheid in onze regio, zoals rampbestrijdingsplannen, beleidsplannen en vergaderstukken.

Vergaderdata Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente vergadert in 2024 op:

  • 18 april
  • 11 juli
  • 14 oktober
  • 12 december

Tijd: 9.00 - 12.00 uur

De vergadering wordt gecombineerd met de vergadering van het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO). Ongeveer een week van tevoren worden de vergaderstukken gepubliceerd op deze website. Wij verzoeken u eventuele publicaties naar aanleiding hiervan pas na de betreffende vergadering te plaatsen. Aanmelden voor een vergadering kan via communicatie@vrtwente.nl