Bestuur

Veiligheidsregio Twente kent een Algemeen en een Dagelijks bestuur en een Veiligheidsdirectie. 

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheidsregio Twente bestaat uit de burgemeesters van alle veertien Twentse gemeenten. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede is voorzitter. Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo, is vicevoorzitter en vervangt de voorzitter als dat nodig is. Bij een vergadering van het Algemeen Bestuur zijn ook vertegenwoordigers van het waterschap, provincie en het Openbaar Ministerie aanwezig. Alleen de burgemeesters hebben stemrecht.

Roelof Bleker

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die het Algemeen Bestuur neemt. Het DB bestaat uit de burgemeesters van Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Rijssen-Holten. Het DB vergadert, net als het AB, meerdere malen per jaar.

 

Veiligheidsdirectie

De Veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het DB. Ieder lid van de Veiligheidsdirectie vormt de koppeling tussen de veiligheidsregio en de eigen organisatie of dienst. De Veiligheidsdirectie bestaat uit de secretaris van de veiligheidsregio, de Commandant brandweer, de Districtchef van politiedistrict Oost-Nederland, de Directeur Publieke Gezondheid en de Coördinerend gemeentesecretaris.

Vergaderstukken

Het Algemeen Bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij de documenten op deze website vind je onderaan de pagina de vergaderstukken. 

Ga naar Documenten

Algemeen bestuursvergadering VRT