Wat doen wij?

Risico- en crisisbeheersing

Veiligheidsregio Twente is verantwoordelijk voor de veiligheidsbeheersing in regio. Dit is op te splitsen in de onderdelen risicobeheersing en crisisbeheersing. Beide disciplines hebben tot doel om het fysieke veiligheidsniveau van de inwoners van Twente te verhogen. Het onderdeel Risicobeheersing richt haar werkzaamheden op preventie van rampen en crises. Bij het onderdeel Crisisbeheersing werken verschillende expertises samen aan voorbereiding op, de respons tijdens en het herstel of de nazorg na afloop van rampen en crises in Twente. 

Klik op een van de thema's hieronder voor meer informatie.

Risicobeheersing

screenshot uit game hoe spoort het

Crisisbeheersing

Overleg crisismedewerkers

Stabiele factor in tijden van verandering

Stabiele factor in tijden van verandering, dat is de rode draad van onze koers voor de periode 2021-2024. We hebben een sterk netwerk in Twente. Samenwerking tussen alle verschillende partijen, ook over de grenzen van onze veiligheidsregio, is het uitgangspunt.

Mensen verwachten dat wij er voor ze zijn als onze hulp nodig is. Zij rekenen op ons. Met 700 brandweervrijwilligers, 400 medewerkers en 29 kazernes zijn wij er, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Onze mensen worden doorlopend opgeleid en getraind. Met onze risicogerichte benadering focussen we op het voorkomen van incidenten. Met als kerntaken crisisbeheersing en rampenbestrijding, geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg staan wij voor een veilig Twente.

Voorkant beleidsplan

Waar richten we ons op?

  • In Twente zijn vrijwel alle risico’s aanwezig die in Nederland voorkomen. Er staan nadrukkelijk nieuwe risico’s en ontwikkelingen op de agenda, zoals de grotere kans op risicovol weer waaronder droogte, demografische veranderingen zoals vergrijzing, de gevolgen van de energietransitie en cybercrime.
  • In Twente zijn wij sterk in het in stand houden van ons krachtige netwerk. Mensen kennen elkaar goed en werken veel samen. Het is ook noodzaak om met elkaar het netwerk te onderhouden en zo nodig uit te breiden (ook landelijk en internationaal), want we hebben elkaar nodig.
  • In Twente vatten wij de definitie van crisis- en risicobeheersing ruim op. Een crisis is een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. De continuïteit van een veilige samenleving wordt verstoord.
  • Het kan gaan om fysieke veiligheid, sociale veiligheid maar ook om zorg- en gezondheidsaspecten. De scheiding tussen sociale en fysieke veiligheid is echter niet altijd te maken. Mede daarom hebben wij ook een platformfunctie. We zijn gastheer voor het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ), Veiligheidsnetwerk Oost Nederland, Zorg en Veiligheidshuis Twente en het Kenniscentrum Mensenhandel Twente. Bij ieder thema bekijken we kritisch of, en zo ja, hoe we hierbij een rol kunnen spelen.

  • In Twente zit innoveren in de genen. Wij zijn innovatief door de samenwerking die we hebben met de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en het ROC van Twente, bedrijven, ondernemers en onze inwoners. We proberen de juiste condities te creëren om te innoveren, wanneer wij inschatten dat dit bijdraagt aan een veilig Twente. Een succesvol voorbeeld is de Twente Safety Campus (TSC), een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en samenwerken.

Lees meer over onze organisatie en de koers voor de periode 2021-2024 in ons beleidsplan:

Beleidsplan VRT 2021-2024

Samen werken aan een veilig Twente