Over de veiligheidsregio

Veiligheidsregio Twente

Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samenwerkingsverband van hulpdiensten en gemeenten. Samen met onze partners werken we aan een veilig Twente. Wij zijn de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening en het voorbereiden op en bestrijden van rampen en crises. De veiligheidsregio coördineert de aanpak van grote ongelukken, rampen en crises zoals grote branden, een ongeval met gevaarlijke stoffen of terrorisme.

Wie zijn wij?

Brandweer Twente

GHOR Twente

Veiligheidsbureau

De organisatie

De basis van Veiligheidsregio Twente wordt gevormd door de brandweer, gemeenten, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), politie en het Veiligheidsbureau. Samen met de kolommen Communicatie en Informatiemanagement vormen zij de crisisorganisatie.

De interne organisatie van Veiligheidsregio Twente bestaat uit Brandweer Twente, GHOR Twente en het Veiligheidsbureau, waarbij de brandweer veruit de grootste kolom is. Aan het hoofd van de veiligheidsregio staat het Algemeen Bestuur met daaronder het Dagelijks Bestuur, ondersteund door de Veiligheidsdirectie. Zie ook het organogram voor een grafische weergave hiervan.

Download het organogram

Organogram Veiligheidsregio Twente

Onderdelen

Deze onderdelen vallen onder Veiligheidsregio Twente:

Zorg en Veiligheidshuis Twente

Kenniscentrum Mensenhandel Twente

Man onderuit gezakt

Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ)

Twente Safety Campus