Zorg en Veiligheidshuis

Het Zorg en Veiligheidshuis Twente brengt bij complexe (gezins)situaties informatie van partners uit het strafrecht, de zorg en gemeenten samen. Het Zorg en Veiligheidshuis adviseert en neemt als het nodig is de procesregie tijdelijk over.

Wat doet het Zorg en Veiligheidshuis?

Het Zorg en Veiligheidshuis functioneert als hulp in de uitvoering in de integrale aanpak van overlast gevende criminaliteit. De Twentse gemeenten kunnen een cliënt aanmelden wanneer zij informatie willen delen met de aangesloten ketenpartners om zo gezamenlijk tot een plan van aanpak te kunnen komen. Het gaat dan om ernstige problemen die vragen om een integrale aanpak omdat de situatie onveilig is.

Icoon zorg en veiligheidshuis

Aansluiting lokale sociale domein

Het Zorg en Veiligheidshuis Twente fungeert als een verlengstuk van het lokale sociale domein. De casusregie voor een persoon of gezin blijft bij het sociale domein. Het Zorg en Veiligheidshuis biedt hulp in de uitvoering en neemt daar waar nodig de procesregie over. Deze hulp bestaat uit het organiseren van multi disciplinaire overleggen (MDO’s), adviseren, het samenbrengen van informatie en het voorzitten van casus overleggen waarbij zowel partners uit de zorg als uit de strafketen aansluiten.

 

Sturing en regie

Het Zorg en Veiligheidshuis Twente is een netwerkorganisatie. Dit betekent dat alle partners hun eigen verantwoordelijkheid behouden. De kaders van de samenwerking zijn vastgelegd in een convenant. Het Zorg en Veiligheidshuis is onderdeel van Veiligheidsregio Twente. In mei 2021 is het Kenniscentrum Mensenhandel Twente opgericht en ondergebracht bij het Zorg en Veiligheidshuis Twente.

Medewerker in beeld

“Wij worden door gemeenten ingeschakeld bij complexe gezinssituaties waar de situatie uit de hand dreigt te lopen en de veiligheid van een of meerdere gezinsleden niet meer gegarandeerd kan worden. Er zijn dan vaak al meerdere hulpverleners bij betrokken. We zetten vervolgens ons brede netwerk in om de juiste mensen aan tafel te krijgen en samen te zorgen voor een oplossing.”

Rob Poelman, manager Zorg en Veiligheidshuis Twente

Rob Poelman

Video