Partners

Veiligheidsregio Twente is een regionaal samenwerkingsverband tussen hulpdiensten en de veertien Twentse gemeenten. Samen met onze partners werken we aan een veilig Twente.

Veiligheidsregio Twente

Veiligheidsregio Twente is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening en het voorbereiden op en bestrijden van rampen en crises. De veiligheidsregio coördineert de aanpak van grote ongelukken, rampen en crises zoals grote branden, een ongeval met gevaarlijke stoffen of terrorisme. De basis wordt gevormd door de brandweer, gemeenten, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), politie en het veiligheidsbureau. Maar daarnaast zijn er nog veel meer partners waar we zowel tijdens een crisis als daarbuiten nauw mee samenwerken.

Ingang VRT Nijverheidstraat

Samenwerkingspartners

 • Twentse gemeenten
 • Politie
 • Ambulance
 • Defensie
 • Waterschap
 • Rijkswaterstaat
 • Prorail
 • Vitens
 • Enexis
 • Coteq

 • Grensregio’s in Duitsland
 • Onderwijs
 • Aangrenzende (veiligheids)regio’s
 • GGD
 • Zorginstellingen
 • Rode Kruis
 • Acute Zorg Euregio
 • Bedrijven
 • Provincie
 • Landelijke partners (o.a. Ministerie)

Partners uitgelicht

Politie Oost-Nederland

Piketauto politie

Openbaar Ministerie

Gebouw Openbaar ministerie

Ambulance Oost

Logo ambulance op ambulance auto