Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) ondersteunt partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.

Over het RIEC

Criminelen verdienen miljarden aan ondermijnende criminaliteit. Dit gaat gepaard met excessief geweld, intimidatie en omkoping. Jonge en kwetsbare mensen worden gerekruteerd en wijken raken in de ban van de criminaliteit. Zo ondermijnt deze gevaarlijke parallelle wereld onze samenleving en rechtsstaat.

Ondermijning kunnen we alleen effectief aanpakken als we het samen doen. Met overheidsinstanties én private partijen kunnen we oprollen, afpakken en voorkomen. Via het RIEC kunnen de partners criminele netwerken effectief in beeld brengen en oprollen. Ook brengt het RIEC samen met de partners zwakke plekken in de samenleving in beeld zodat deze integraal aangepakt kunnen worden.

Samenwerking

In Twente werkt het RIEC samen met de gemeenten, veiligheidsregio, politie en OM, zodat op basis van informatie van al deze partners criminelen kunnen worden aangepakt. Ook werken het RIEC samen aan de weerbaarheid van Twentse gemeenten, zodat het voor criminelen moeilijker is om voet aan de grond te krijgen. Kortom, een aanpak die gericht is op preventie en repressie. 

Lees meer over de aanpak van het RIEC in deze position paper (pdf)

www.riec.nl