Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is al sinds jaren een vaste partner bij de aanpak van de criminaliteit in Twente.

Samen werken aan de aanpak van criminaliteit in Twente

Het Openbaar Ministerie neemt deel aan het Districtelijke Veiligheidsoverleg, de driehoeken en het Platform IVZ. Daarnaast is het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd in bestuurlijke en ambtelijke afstemmingsgremia inzake de aanpak van Ondermijning en heeft een rol binnen het Informatieplein Twente.

Het Openbaar Ministerie heeft in de aanpak van de criminaliteit een zelfstandige rol en taak: de opsporing en vervolging van verdachten. Ten aanzien van criminaliteitsthema’s, maar ook in individuele casuïstiek, stemt het Openbaar Ministerie met ketenpartners af welke interventies mogelijk zijn en of de inzet van het strafrecht meerwaarde heeft. Het Openbaar Ministerie levert in die zin een bijdrage aan de integrale aanpak van de criminaliteit.

Meer informatie