Brandweer Twente

We staan elke dag 24/7 paraat voor een veilig Twente. Dit doen we door uit te rukken naar kleine branden en complexe incidenten én door te werken aan het voorkomen van branden en ongevallen via preventie. 

Daadkrachtig, deskundig en behulpzaam

Brandweer Twente organiseert de brandweerzorg in Twente en richt zich op minder branden, minder slachtoffers en minder schade. We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar paraat om uit te rukken. Dit alles doen we vanuit 29 kazernes met zo’n 1.000 brandweermensen, waarvan 700 brandweervrijwilligers. Hiermee zijn we het grootste organisatieonderdeel binnen Veiligheidsregio Twente.

Wat we nog meer doen

We houden ons niet alleen bezig met het blussen van brand maar ook met o.a. het bieden van hulpverlening bij een ongeval, het bestrijden van een incident met gevaarlijke stoffen en het verlenen van hulp bij extreem weer. Hierbij bieden wij hulp aan mens én dier. Gemiddeld gaat het om zo'n 4.000 incidenten per jaar. Daarnaast leveren we als brandweer een flinke bijdrage aan de crisisorganisatie van de VRT.

Dekkend netwerk

De risico’s in Twente vormen het uitgangspunt voor de organisatie en het handelen van de brandweer. De Twentse schaal is daarbij het vertrekpunt. De kazernes en voertuigen zijn zo geplaatst dat zij met elkaar een geografisch netwerk vormen waarmee de brandweerzorg in Twente goed geborgd is. Vanuit elke kazerne kan er basisbrandweerzorg geleverd worden, de bijzondere voertuigen en specialismen zijn geplaatst rond de risico’s en zo gespreid dat ze snel beschikbaar zijn in heel Twente. 

Preventie

We hebben naast het bestrijden en hulpverlenen (beperken van gevolgen) ook aandacht voor het voorkomen en de nazorg (verkleinen kans). Aan de voorkant richten we ons op het voorkomen van brand en incidenten door het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Dit doen we bijvoorbeeld door het geven van voorlichtingen aan verschillende doelgroepen en gerichte activiteiten in het kader van brandveiligheid. Ook zijn we een deskundig adviseur en toezichthouder voor gemeenten, bedrijven en burgers.

Meer weten? Kijk dan op onze website!

Website Brandweer Twente

Brandweerauto