Twente Safety Campus

In 2008 is de Twente Safety Campus ontstaan vanuit een enthousiaste samenwerking voor onder meer een brandweer-oefenlocatie op het voormalige Vliegveld Twente. Inmiddels is de campus dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling op het gebied van veiligheid.

Denken, doen en beleven

De Twente Safety Campus is gebouwd vanuit het innovatieve veiligheidsconcept Denken-Doen-Beleven en bestaat uit verschillende onderdelen: Safety Field Lab, TRONED Training Factory en de Risk Factory Twente.

www.twentesafetycampus.nl

www.safetyfieldlab.nl

www.troned.nl

www.riskfactorytwente.nl

visualisatie denken doen beleven

Denken

Het Safety Fieldlab is een plek waar kennis centraal staat en platform biedt om samen met kennisinstituten en bedrijven kennis en producten naar de veiligheidspraktijk te brengen. In de kennisprogramma’s wordt samengewerkt met andere partijen aan innovatieve veiligheidsoplossingen. Oplossingen die Twente (betaalbaar) veilig houden én die mogelijk vermarkt kunnen worden.

Doen

Het ‘doen’ gedeelte is het oefencentrum TRONED waar verschillende hulpdiensten kunnen werken aan hun vakbekwaamheid. Er is ruimte om te oefenen, om te experimenteren en om bezig te zijn met de praktijk.

Beleven

In de Risk Factory Twente kan veiligheid ‘beleefd’ worden. Het doel is vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers. In de Risk Factory kunnen mensen door levensechte simulaties (on)veiligheid aan den lijve ervaren. Zo leren mensen een onveilige situatie te herkennen of te voorkomen. Ook leren ze om in een bepaalde situatie snel, veilig en zeker te kunnen optreden. Hierbij krijgen ze voorlichting en handelingsperspectieven aangeboden. Hiermee is de Twente Safety Campus een belangrijke ontmoetingsplek voor veiligheid in Twente. De verschillende onderdelen van de campus halen diverse disciplines en deskundigheden bij elkaar en waar mensen en kennis bij elkaar komen, ontstaan ideeën en bedrijvigheid.

Internationaal begrip

Ook internationaal is de Twente Safety Campus een begrip. Teams uit verschillende Europese landen worden getraind voor grootschalige rampen. In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en bedrijven ontwikkelen we toonaangevende, innovatieve concepten. Zo kan er bijvoorbeeld geëxperimenteerd worden met drone technologie en doen we brandveiligheidstesten op batterijen. Onze inspiratie halen we daarbij uit de ontwikkelingen in onze eigen omgeving en de maatschappij. We spelen snel in op de actualiteit met realistische scenario’s, professioneel onderzoek en belevingsgerichte educatie.

Medewerker in beeld

 ‘Ik ben trots op onze locatie als dé ontmoetingsplek in Twente voor innovatie en ontwikkeling op het gebied van veiligheid. En we blijven in ontwikkeling. Zo wordt in 2022 het Battery Safety Lab operationeel en breiden we de Risk Factory Twente uit met waardevolle nieuwe scenario’s voor middelbare scholieren. Tot ziens op onze campus!’’

David Bornebroek, manager Twente Safety Campus

David Bornerbroek