Lees voor

Twentse burgemeesters vragen Rijk om met duidelijk plan te komen voor aanpak vastgelopen asielketen

11-08-2022

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland zijn begin deze week in het Veiligheidsberaad door een vertegenwoordiging van het kabinet bijgepraat over de problematiek van de vastgelopen asielketen in Nederland. Daarbij is ook gesproken over mogelijke verruiming van het opvangen van asielzoekers in de crisisnoodopvangen van de Nederlandse gemeenten om de problematiek bij het aanmeldcentrum Ter Apel het hoofd te bieden. Over dit verzoek zijn de Twentse burgemeesters woensdagavond 10 augustus 2022 door de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, burgemeester Roelof Bleker van Enschede, geïnformeerd.

Crisisnoodopvang 225 asielzoekers voor 3 maanden

Op dit moment voeren de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk de opdracht uit om crisisnoodopvang voor 225 asielzoekers te bieden in Twente. Er zijn in korte tijd 190 opvangplekken gerealiseerd, die op dit moment nagenoeg volledig benut worden. De komende tijd loopt het aantal crisisnoodopvangplekken op naar de gevraagde 225. De gemaakte afspraak met de Rijksoverheid is dat deze crisisnoodopvanglocaties in Twente maximaal drie maanden in gebruik zijn.

Nieuw verzoek van Rijksoverheid  

Over het nieuwe verzoek van de Rijksoverheid voor verdubbeling van het aantal crisisnoodopvangplekken en verlenging van de opvangperiode, hebben de Twentse burgemeesters woensdagavond 10 augustus 2022 verkennend met elkaar gesproken. Hoewel er formeel nog geen verzoek van het kabinet aan de 25 veiligheidsregio’s is gedaan, maar er al wel een brief van het kabinet met dit nieuwe verzoek op 9 augustus 2022 naar de Tweede Kamer is gestuurd, hebben de Twentse burgemeesters tijdens het gesprek van 10 augustus tussentijds de balans opgemaakt over de crisisnoodopvang die we in Twente op dit moment bieden. Zodra het nieuwe verzoek van het kabinet aan gemeenten, via de veiligheidsregio’s in het Veiligheidsberaad, wordt geconcretiseerd, zal er in Twente opnieuw afstemming met de burgemeesters plaatsvinden over de vraag hoe wij in onze regio hiermee om kunnen gaan. Daarbij zal ook afstemming met de gemeenteraden en met de colleges van B&W van de Twentse gemeenten plaatsvinden.

Ook Twentse gemeenten lopen tegen grenzen aan wat mogelijk en humaan is

Voorzitter Roelof Bleker: “De Twentse burgemeesters herkennen de geschetste problematiek en de grote zorgen die er in Nederland zijn over de vastgelopen asielketen. Met de noodopvangvoorzieningen die in Twente in zeer korte tijd gerealiseerd zijn, zien ook wij de druk bij de Twentse gemeenten en de organisatie van Veiligheidsregio Twente toenemen, omdat er grote inspanningen worden geleverd om alle benodigde voorzieningen voor humane opvang te realiseren en te organiseren. Ook de Twentse gemeenten lopen tegen de grenzen aan van wat mogelijk en humaan is met de crisisnoodopvang.”

Onvoldoende urgentie van het Rijk

Daarnaast voelen de Twentse burgemeesters op dit moment onvoldoende urgentie en concreetheid bij het Rijk om tot structurele oplossingen te komen voor de problemen in de asielketen. Voorzitter Roelof Bleker: “Het Rijk moet met een duidelijk plan komen met degelijke kaders en randvoorwaarden komen voor de vastgelopen asielketen. We zijn één overheid. Onze samenleving mag rekenen op een betrouwbare overheid die zegt wat ‘ie doet en doet wat ‘ie zegt. Naar aanleiding van de eerdere dringende vraag van de Rijksoverheid hebben wij in Twente beloofd dat we voor een periode van drie maanden crisisnoodopvang voor 225 asielzoekers bieden. Dat is de afspraak die we gemaakt hebben. Niet alleen met de Rijksoverheid, maar bovenal ook met de buren en omwonenden van de diverse noodopvanglocaties in Twente, met de leden van de gemeenteraden, met onze colleges en met de diverse betrokken organisaties die de onmisbare ondersteuning bij de crisisnoodopvang bieden. Die afspraak komen we in Twente na.”

Huisvesting van statushouders

Landelijk zijn er aan het begin van het jaar concrete doelen afgesproken over het huisvesten van statushouders door gemeenten. Voorzitter Roelof Bleker: “We doen er in de regio Twente alles aan om deze doelen te realiseren. Tussentijds heeft het kabinet in juli de doelstellingen voor de gemeenten verhoogd vanwege de vastgelopen landelijke asielopvang. Ook met deze extra opgave zijn we in Twente aan de slag gegaan. In het overleg van 10 augustus hebben de Twentse burgemeesters zich uitgesproken dat de gemeenten zich vooral willen richten op het bieden van duurzame oplossingen voor statushouders als nieuwe inwoners. Met de huisvesting van statushouders in de Twentse gemeenten ontstaat ruimte in de AZC’s voor opvang van asielzoekers, waarvoor de landelijke organisaties aan de lat staan. Op deze wijze leveren wij als gemeenten ook een structurele bijdrage aan het oplossen van de problemen in de asielketen.”

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.