Klachten en meldingen

Veiligheidsregio Twente heeft als kerntaak de veiligheid van inwoners en bedrijven in Twente te waarborgen. Dit gebeurt met veel professionaliteit, zorg en inzet. Desondanks kan het zijn dat je niet tevreden bent over gedragingen van de veiligheidsregio, de brandweer of de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Wij vinden het belangrijk om dat te weten. Dit ongenoegen kun je op meerdere manieren bij ons kenbaar maken. Hieronder vind je daar meer uitleg over.

Mondeling

Je kunt een klacht mondeling doorgeven tijdens een bezoek aan een van onze locaties of telefonisch via 088 - 256 78 00. In dat geval word je te woord gestaan door een medewerker van Veiligheidsregio Twente, die naar jouw klacht zal luisteren en zal bemiddelen. 

Schriftelijk

Als je er niet voor kiest om je klacht mondeling toe te lichten of je bent niet tevreden over de afhandeling van jouw mondelinge klacht dan kun je je klacht ook schriftelijk indienen. Hieronder vind je daarvoor het adres. Jouw klacht wordt daarna in behandeling genomen aan de hand van de klachtenregeling van Veiligheidsregio Twente.

Wanneer kan ik een klacht indienen?

Je kunt een klacht bij indienen wanneer je een situatie hebt meegemaakt waarbij je ontevreden bent over het optreden van Veiligheidsregio Twente of haar medewerker(s). Anonieme klachten worden door ons niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor een klacht over een gebeurtenis die meer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. In die gevallen krijg je binnen vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk bericht met de reden van het niet in behandeling nemen van de klacht.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Je kunt je klacht zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken. Voor mondelinge klachten kun je contact opnemen met de klachtencoördinator van Veiligheidsregio Twente via telefoonnummer 088 - 256 78 00. Hij/zij zorgt ervoor dat de klacht in de organisatie wordt uitgezet. Een schriftelijke klacht kun je richten aan de klachtencoördinator van Veiligheidsregio Twente en bevat tenminste je naam, adres, dagtekening en een omschrijving van de gebeurtenis. Hieronder vind je het adres waar je je klacht naartoe kunt sturen:

Veiligheidsregio Twente
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 383
7500 AJ Enschede

Je kunt je klacht ook mailen naar klachten@vrtwente.nl

Wat wordt er met mijn klacht gedaan?

Zodra de klachtencoördinator de klacht heeft ontvangen, krijg je binnen één week een schriftelijke reactie. Hierin staat vermeld hoe en door wie de klacht zal worden behandeld.

In eerste instantie proberen we samen een oplossing te vinden voor de klacht. Je hebt de mogelijkheid om je klacht mondeling toe te lichten. De behandelaar van de klacht wint ook binnen de organisatie informatie in over wat is voorgevallen. Binnen zes weken ontvang je van de behandelaar van de klacht schriftelijk bericht over de uitkomst van deze ‘hoor en wederhoor’. De klachtencoördinator ontvangt een afschrift van dit schriftelijke bericht.

Wanneer je na de behandeling van je klacht niet tevreden bent met de uitkomst, dan kun je een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. 

Rijgedrag van medewerkers

Zowel in een brandweervoertuig als een vrijwilliger die van huis naar de kazerne rijdt. 

Geluidsoverlast door hulverleningsvoertuigen

Bijvoorbeeld een brandweervoertuig dat tijdens een rijtraining met zwaailicht en sirene rijdt.

Binnentreden van panden

Bij het redden van mens en dier en/of het voorkomen van schade aan goederen heeft de brandweer, op basis van de Grondwet en de Brandweerwet, de bevoegdheid om woningen en terreinen te betreden. 

Parkeren van hulpverleningsvoertuigen

Hulpdiensten moeten altijd paraat zijn. Het kan daarom voorkomen dat hulpverleningsvoertuigen in de nabijheid van bijvoorbeeld sportzalen of supermarkten dusdanig geparkeerd staan dat zij bij een melding snel kunnen vertrekken. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijke om gevaarlijke of hinderlijke verkeerssituaties te voorkomen. 

Klachtenregeling VRT