De werkdag van...

Fleur Smelt - Medewerker Risicobeheersing

Inmiddels ben ik alweer twee jaar met veel plezier werkzaam bij Veiligheidsregio Twente als Medewerker Risicobeheersing. In deze functie houd ik mij bezig met evenementen, risicobeheersing en vluchtelingenzaken. Vandaag neem ik jullie een dag mee in mijn verschillende werkzaamheden!

Portretfoto Fleur

Start werkdag

Om 7:00 uur gaat bij mij thuis de wekker, met mooi weer ontbijt ik in het ochtendzonnetje op mijn balkon. Om 07:45 uur stap ik de auto in, vandaag start mijn werkdag aan de brandweerkazerne Spaansland in Enschede.

Brandweerkazerne aan Spaansland in Enschede

Multi-overleg

Het multi-overleg voor twee leuke evenementen in Enschede staat vandaag gepland, namelijk voor VRIJ! Festival en Onder de Radar. Normaal bespreken we tijdens een multi-overleg één aanvraag, maar hierbij betreft het dezelfde organisatie dus twee vliegen in één klap! Een multi-overleg is een overleg waarbij ik samen met de Coördinator Evenementen, alle hulpdiensten (Politie, Brandweer en GHOR) en de gemeente bij elkaar zit om een evenementenaanvraag te bespreken op gebied van veiligheid en gezondheid. Vanuit de veiligheidsregio coördineren we dit overleg. We hebben een kwartiertje voorbespreking met elkaar om eventuele bijzonderheden met elkaar af te stemmen, daarna sluit de organisatie aan.

Projectleiders Overleg Oekraïne

Om 11:00 uur zijn we klaar met het multi-overleg en sluit ik aan bij het Projectleiders Overleg Oekraïne, deze is altijd online. De veiligheidsregio organiseert één keer in de vier weken een overleg voor de projectleiders van de 14 gemeenten in Twente waarbij één thema centraal staat, dit keer gaat het over onderwijs voor Oekraïners. Mijn rol in dit overleg is het bijhouden van de actie- en besluitenlijst en zorgen dat deze acties worden uitgevoerd.

Screenshot Teams-omgeving

Lunch

Na dit overleg is het tijd voor de lunch. Vandaag eet ik mijn brood op achter de computer terwijl ik het verslag van het multi-overleg eerder vandaag verder uitschrijf. Vanuit de veiligheidsregio zorg ik voor een zo compleet mogelijk verslag van het overleg met daarbij het risicoprofiel zoals we deze besproken hebben. Deze verstuur ik binnen twee werkdagen naar de vergunningverlener van de gemeente, deze zorgt er vervolgens voor dat het verslag bij de organisatie terechtkomt.

Overzicht van werkplek

Risico's in beeld

’s Middags is het tijd voor mijn laatste afspraak voor vandaag, het project ‘risico’s in beeld’. Samen met de Coördinator Risicobeheersing, Adviseur Crisisbeheersing en een aantal collega’s van informatievoorziening ben ik bezig met dit project. Doel hiervan is het in kaart brengen van verschillende risico’s in Twente. Dit doen we al eens in de vier jaar door middel van het Regionaal Risicoprofiel, maar we willen dit dynamischer maken en zijn op zoek naar de beste manier om dit te doen.

Afronding werkdag

Na mijn laatste overleg maak ik een operationele briefing voor de Triathlon Holten die over iets meer dan twee weken plaatsvindt. Een operationele briefing is een kaart waarop kort de relevante informatie over het evenement voor de dienstdoende collega’s staat. Denk hierbij aan de datum, tijd en locatie. Ook geven we hier informatie weer over de veiligheidsorganisatie, de belangrijkste risico’s op het evenement en niet te vergeten de aanrijroutes voor de hulpdiensten. Zo is iedereen die dienst heeft tijdens het evenement op de hoogte van de belangrijkste informatie. Nadat deze klaar is, beantwoord ik de laatste mailtjes in mijn mailbox en sluit ik af voor vandaag. Het was een drukke, maar productieve dag!

Richting huis

Ik vind het heerlijk om na een drukke werkdag met muziek op naar huis te rijden, zo kan ik even mijn hoofd leeg maken. Eenmaal thuis heeft mijn vriend voor me gekookt en kan ik aanschuiven. Na het eten nog even een wandeling maken en dan zit mijn dag er op!

Wandelpad met bomen langs de weg