De werkdag van...

Franka Meijer – Coördinator Oekraïne

In deze rubriek laten we verschillende collega’s van Veiligheidsregio Twente aan het woord over hun werk. Zo willen we graag laten zien wat we als veiligheidsregio allemaal doen. Dit keer geeft Franka Meijer, Coördinator Oekraïne, een inkijkje in haar dag.

Franka Meijer

7.30 uur

Voordat ik vanuit Borne vertrek krijg ik een dikke knuffel van mijn dochter. "Ga je weer Oekraïense mensen helpen mama?" Ja, dat ga ik doen lieverd.

Franka knuffelt een kind

Gastgezin

Het was begin april vorig jaar dat wij, tamelijk plotseling, maar niet geheel onverwacht, gastgezin werden van een Oekraïense vluchteling. Via NuTwente kwamen wij met elkaar in contact. De oorlog in Oekraïne, elke dag die beelden op televisie te zien, mensen in nood, zonder huis, op de vlucht… Wat een verschrikking. Het greep mij zo aan. En niet alleen mijzelf, maar ons hele gezin.

De periode als gastgezin hebben wij als heel bijzonder ervaren. Ons ‘tijdelijk familielid’ proberen haar op haar gemak te stellen, de Nederlandse cultuur ‘eigen’ te maken en het regelen van documentatie, nam ons weliswaar een groot deel van onze tijd in beslag, maar heeft ons ook zoveel liefde gebracht. De betrokkenheid en ondersteuning van de stichting en haar vrijwilligers alsook die uit onze persoonlijke omgeving (familie, vrienden, kennissen, collega’s en buren) was hartverwarmend. Dit draagt bij aan het gevoel van zingeving. Waar ga ik mijn bed voor uit? Voor wie of wat doen we eigenlijk wat we doen? How can I help?

8.00 uur

Eenmaal aangekomen op ons kantoor in het Twentehuis te Enschede, start ik mijn dag op. Pak een kop cappuccino, maak een planning voor de dag en ga aan de slag met een volle mailbox. De eerste mail die ik verstuur gaat naar een aantal samenwerkingspartners en gaat over hoe we met elkaar samenwerken als Oekraïners in de nacht stranden in Twente. Alhoewel de meeste gevluchte Oekraïners zich overdag melden bij gemeenten, komt het soms ook voor dat er ’s nachts mensen stranden, bijvoorbeeld op een NS-station. Medewerkers van het Rode Kruis waren kort na aanvang van de oorlog in Oekraïne vaak aanwezig op de stations. Nu de toestroom is afgenomen, is het tijd voor een nieuwe procedure. Door met alle partijen een overeenkomstige werkwijze af te stemmen zorgen we ervoor dat deze mensen ook 's nachts goed kunnen worden opgevangen.

Computerscherm met een mok en een schrift met pen

9.15 uur

De eerste afspraak van mijn dag is met GHOR-collega Daisy. GHOR staat voor geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Zij organiseren de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en crises. De GHOR is onderdeel van een veiligheidsregio.
We spreken over de belemmeringen in de zorg bij Oekraïense vluchtelingen. Naarmate de oorlog langer duurt wordt de behoefte aan toegankelijke zorg groter, bijvoorbeeld op het gebied van reguliere tandzorg en psychosociale zorg. We bekijken samen welke regionale knelpunten er zijn en bespreken mogelijke alternatieven en oplossingen. Uiteindelijk is ons doel om de individuele kennis en best practices van gemeenten, regionaal te delen.

11.00 uur

Tijd voor het tweewekelijks online projectleider overleg met de alle projectleiders die zich bezig houden met vluchtelingen binnen onze 14 Twentse gemeenten. Samen met collega’s Simone, Nicole en Daisy bespreken we de actuele landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van crisisnoodopvang, Oekraïners en statushouders. Een ander onderdeel van dit overleg is dat gemeenten lokale (beleid)vraagstukken kunnen toetsen bij elkaar. Zo kunnen we krachten bundelen en bij behoefte regionale afstemming en/of werkwijzen overeenkomen.

Teams-overleg met statistieken over instroom vluchtelingen

12.30 uur

Vandaag eet ik mijn boterham achter mijn bureau en plan ondertussen de actiepunten in uit het projectleider overleg. Ik word gebeld door de IND over het verstrekken van stickers in onze regio. Oekraïners moeten namelijk bij de IND een sticker ophalen voor in het paspoort. Er vindt dan een check plaats op rechtmatig verblijf in Nederland. Het is een complexe kwestie, dus ik bel met een aantal projectleiders van gemeenten en bespreek het met onze eigen projectleider. Uiteindelijk neem ik contact op met de Regio Accounthouder Oekraïense Ontheemden Noord en Oost Nederland van het Ministerie van justitie en Veiligheid/NOO. Fijn om een korte lijn te hebben met het ministerie om knelpunten en/of vragen voor te leggen!

14.20 uur

Met collega Nicole kan ik meerijden naar het locatiemanageroverleg. Dit overleg wordt gehouden op een de opvanglocaties in de regio, locatie Mariamediatrix in Azelo. Onderweg heb ik telefonisch contact met ons regionaal spreidingspunt over een nieuwe plaatsing van twee Oekraïense alleenreizende mannen. Het regionaal spreidingspunt regelt de coördinatie van huisvestingsverzoeken voor Oekraïners en crisisnoodopvang in onze regio. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle betrokken professionals (gemeenten, douane, politie, NS en het landelijk spreidingspunt). Alle 25 Veiligheidsregio’s in Nederland hebben een regionaal spreidingspunt. Er zijn natuurlijk ook mannen die deze verschrikkelijke oorlog ontvluchten. In Nederland hebben we veel locaties ingericht voor vrouwen met kinderen of gezinnen. Een opvangplek vinden voor mannen is helaas een stuk lastiger. Hetzelfde geldt voor mensen met huisdieren. Vaak lukt het ons regionaal spreidingspunt om in goed overleg met de gemeentelijke opvanglocaties toch een plek te vinden, maar helaas niet altijd. Er wordt dan gekeken of er elders in het land kan worden geplaatst.

Eenmaal aangekomen worden we hartelijk welkom geheten door Locatiemanager Elmy. Tijdens het locatiemanagersoverleg worden ervaringen over praktische zaken uitgewisseld. Ik vind het mooi om te zien hoe de verbinding tussen de regionale locatiemanagers de afgelopen maanden tot stand is gekomen. Na het overleg volgt een rondleiding door de locatie.  

Meerdere mensen in een kamer

17.00 uur

Tijd om naar huis te gaan. Het avondeten is klaar, ik mag aanschuiven. “Schat, hoe was jouw werkdag?” Nou, heb je even…?

Avondzon vanaf een derde verdieping over een stukje stad