De werkdag van...

Programmacoördinator Crisisbeheersing

We laten graag zien wat we als veiligheidsregio allemaal doen. Dit keer geeft Programmacoördinator Crisisbeheersing Jaqueline ten Voorde een inkijkje in haar dag.

Portretfoto Jaqueline

Start van de dag

Ik begin de dag met het brengen van de twee jongste kinderen naar school. Dit ligt mooi op de route en ik fiets dan door naar de Nijverheidsstraat waar ik mijn werkdag start.

Kenniskring leren van incidenten

Naar aanleiding van de GRIP 1 in Hellendoorn van 25 februari begin ik de dag met de kenniskring leren van incidenten. Binnen Veiligheidsregio Twente bestaat een multidisciplinaire kenniskring leren van incidenten. In deze kenniskring leren wij van incidenten, met mensen die verschillende beroepen hebben. De kenniskring bespreekt, de eerste maandag na het incident, het incident na, met de hoogst operationeel leidinggevende aan de hand van door hem of haar ingevulde First Impression Report (FIR). Samen met Aschwin Ekkel (leider CoPI (Commando Plaats Incident)) bespreken het incident. Waarom is er opgeschaald? Wat waren de dilemma’s? Wat wil je je collega’s meegeven indien deze in een soortgelijke situatie terecht komen? Kortom, waar heb je last van gehad en waar heb je gemak van gehad? Later die week werk ik dit samen met een collega verder uit en plaatsen we deze op het kennisplein. 

Overzicht van website waarin opties worden gegeven om evaluaties van GRIP-incidenten te bekijken

Vakgroep crisisbeheersing

Vervolgens ga ik naar een vergadering van de vakgroep crisisbeheersing. Vakgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een opdracht om een bepaald vakgebied te ontwikkelen. De vakgroepen zijn een spin in het web richting de kolommen, veiligheidsdirectie, werkgroepen en externe partners. In de vakgroep crisisbeheersing zitten de voorzitters van de werkgroepen operationele ondersteuning, multivakbekwaamheid en operationele informatievoorziening. Daarnaast zijn de kolommen politie, brandweer, GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie vertegenwoordigd in dit overleg evenals defensie en het waterschap. De vakgroep wordt voorgezeten door de portefeuillehouder crisisbeheersing. Vandaag op de agenda onder andere RMG, versterking crisisbeheersing en informatievoorziening, evaluatie jaarwisseling en de overview crisisorganisatie.

Voorkant van het bestand Vakgroep crisisbeheersing 2023

Afstemmingsoverleg Meldkamer Oost-Nederland brandweer en crisisbeheersing

Op 21 maart vindt definitief de verhuizing plaats van de meldkamer. We krijgen dan een meldkamer Oost-Nederland. Deze meldkamer komt in Apeldoorn, maar zal dus oproepen beantwoorden van de regio’s Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente.

In aanloop naar deze samenwerking vindt er overleg met plaats met collega’s van incidentbestrijding, informatievoorziening, personeelszaken en communicatie. Welke openstaande punten zijn er nog, hoe pakken we deze op, zijn er nog bestuurlijke zaken die spelen en hoe gaan met dit overleg verder na 21 maart?

Meerdere mensen aan een tafel met laptops

Operationele doorleefsessie Freshtival

Ik mag gespreksleider zijn bij een operationeel doorleefsessie met Freshtival. Met een CoPI bezetting en de organisatoren van Freshtival nemen we drie crisisscenario’s door. Bij elk scenario stellen we de vragen: Wat betekent dit voor de organisatie en voor de crisisorganisatie? Hoe vinden we elkaar en hoe kunnen we elkaar versterken?

Overleggende mensen aan een tafel

Dag afsluiten

Aan het eind van de dag doe ik nog een aantal telefoontjes en werk ik mijn mail bij en dan gaan we weer naar huis. Ik ben dan vooral benieuwd hoe de schooldag van de kinderen is gegaan. Om de dag af te sluiten en het hoofd even weer leeg te maken, gaan we nog lekker een rondje hardlopen.

Ondergaande zon bij pad