Crisisoefening in Almelo

Elk jaar oefent de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Twente in alle Twentse gemeenten. Er wordt dan een groot incident nagebootst waarbij meerdere hulpdiensten betrokken zijn en coördinatie plaatsvindt vanuit de veiligheidsregio. Meestal is van tevoren bekend waar en wanneer er een oefening is. Maar donderdagavond 22 juni was er in Almelo een onverwachtse oefening.

De verschillende onderdelen van de Twentse crisisorganisatie zijn daarbij opgeroepen en gaan aan de slag met een fictief incidentscenario. Op basis van dat scenario maken ze samen beslissingen over de manier waarop het incident bestreden moet worden. De exacte datum en tijd van deze oefening zijn van tevoren niet aangekondigd, waardoor de leden van de crisisorganisatie niet wisten wanneer de oefening zou plaatsvinden. Net als bij een écht incident dus.

Copi bak met ambulance en brandweerauto

Wat merken inwoners van deze oefening?

Inwoners merken niets van de oefening, tenzij ze fervent volger zijn van de alarmeringen van de hulpdiensten. Vanuit de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland wordt namelijk ‘realistisch gealarmeerd’. Dat wil zeggen dat de meldkamer de crisisorganisatie op dezelfde manier alarmeert als bij een daadwerkelijk incident het geval zou zijn. Op de diverse alarmeringssites was de melding van deze oefening daarom zichtbaar.

Systeemtest

In de tweede helft van dit jaar vindt er nog een keer een onverwachtse oefening plaats. Het gaat dan om een zogeheten systeemtest. De locatie en het scenario zijn vanzelfsprekend anders dan bij de oefening Almelo, maar de werkwijze is hetzelfde. Daarnaast zal de Inspectie van Justitie & Veiligheid (J&V) hierbij aanwezig zijn om vast te stellen hoe de Twentse crisisorganisatie functioneert.