Vijf studenten aan de slag bij Veiligheidsregio Twente

Afgelopen week hebben we vijf nieuwe studenten welkom geheten binnen Veiligheidsregio Twente. Zij gaan aan de slag met hun stage of afstudeeropdracht bij een van onze onderdelen. Als organisatie vinden wij het belangrijk om samen te werken met studenten. Zij brengen een innovatieve frisse blik en zijn de medewerkers van de toekomst.

Groepsfoto van de nieuwe studenten

Van links naar rechts op de foto:

Jelle Geisink

Volgt de opleiding Expert IT Systems and Devices aan het ROC te Hengelo. Jelle gaat stagelopen bij Team Operationele Informatievoorziening van Brandweer Twente. Een organisatie waar hij al bekend mee is via de jeugdbrandweer.

Marith de Jong

Studeert Integrale Veiligheidskunde aan Saxion in Deventer. Marith gaat voor Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) bezig met de verbetering van vroegsignaleringsoverleggen. Deze overleggen zijn er zodat zorgelijke signalen rondom jongeren in een vroegtijdig stadium worden waargenomen en opgepikt, waardoor de kans tot afglijding richting de criminaliteit wordt verkleind. Ook gaat ze tijdens haar stage een dag in de week aan de slag bij de Risk Factory.

Jeanne IJzereef

Studeert Forensisch Onderzoek aan Saxion in Enschede. Jeanne gaat ondersteunen bij Team Kenniscentrum van Brandweer Twente met alle voorkomende werkzaamheden waaronder brandonderzoeken, brandproeven, het creëren van scenario’s en het uitvoeren van experimenten.

Tirza Kuiphuis

Studeert Integrale Veiligheidskunde aan Saxion in Enschede. Tirza gaat voor Team Voorlichting & Toezicht van Brandweer Twente bij de Risk Factory een evaluatieonderzoek voor het primair onderwijs doen, dat aansluit op het onderzoek dat voor het voortgezet onderwijs wordt gehouden. Ook gaat ze meelopen in de Risk Factory en meedenken over de doorontwikkeling daarvan.

Eline Huizinga

Studeert Forensisch Laboratorium Onderzoek aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Eline gaat bij Team Kenniscentrum van Brandweer Twente helpen met het ontwerpen en optimaliseren van onderzoeksmethoden.