De werkdag van...

Ilse Sanders - Procesmanager Kenniscentrum Mensenhandel Twente

Ik ben Ilse Sanders en werk als procesmanager bij Kenniscentrum Mensenhandel Twente, wat valt onder Veiligheidsregio Twente. Graag geef ik jullie een inkijkje in mijn werkzaamheden.

Ilse Sanders

Wat we doen

Sinds 1 mei 2021 is Kenniscentrum Mensenhandel Twente opgericht als onderdeel van Zorg en Veiligheidshuis Twente. Wij werken in opdracht van de 14 Twentse gemeenten en ons gezamenlijke doel is om mensenhandel in Twente tegen te gaan. Dit doen we samen met partners als politie, het Openbaar Ministerie en zorgorganisaties in de regio.

Het team

We zijn met vijf collega's waarvan drie procesmanagers, een zorgcoördinator en een ondersteunende collega. Op de foto zie je mij met de andere twee procesmanagers: Claudia Stam en Michiel Hamhuis. Wij hebben een breed netwerk dat bestaat uit medewerkers van gemeenten, ketenpartners en andere professionals die in hun werk te maken hebben met mensenhandel. Door signalen te bundelen komt het grotere geheel in beeld.

Bewustwording

We zijn bezig om op verschillende plekken het kenniscentrum te presenteren en aandacht te vragen voor het thema mensenhandel. Bewustwording is erg belangrijk. Mensenhandel is iets dat je pas gaat zien als je weet waar je op moet letten.

Team Kenniscentrum Mensenhandel Twente
Medewerkers kenniscentrum bij caravan
Medewerkers kenniscentrum bij stand
Campagnebeeld burgemeester bij gemeentebord
Stand mensenhandel tijdens event
Campagnebeeld KMT

Breed takenpakket

Zoals je leest zijn mijn werkzaamheden erg divers. Dit komt door de brede opdracht die wij hebben gekregen.

Naast dat wij ons inzetten om het thema mensenhandel meer onder de aandacht te krijgen, organiseren wij bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering en bouwen wij gezamenlijk aan een daderaanpak.

Zorg, veiligheid & straf

Door het samenbrengen van de domeinen zorg, veiligheid en straf proberen wij vanuit het kenniscentrum uitbuiting in de regio terug te dringen.

Samen met mijn collega’s bemens ik elke werkdag een meldpunt dat bereikbaar is voor slachtoffers, bezorgde inwoners en professionals. Het meldpunt is bereikbaar via 053 - 487 66 65 of mail naar info@mensenhandeltwente.nl 

Communicatie

We hebben een eigen website www.mensenhandeltwente.nl. Hierop staat onder andere welke verschillende vormen van mensenhandel er zijn en hoe je het kunt herkennen. De website heeft een deel voor inwoners en een deel voor professionals. Je kunt ons ook volgen op social media en we geven een nieuwsbrief uit.

Publiekscampagne

Jaarlijks voeren wij publiekscampagnes om inwoners van Twente te vertellen dat mensenhandel ook hier voorkomt en dat er een Kenniscentrum Mensenhandel is waar ze terecht kunnen. Bij deze publiekscampagnes betrekken we ook de 14 Twentse gemeenten en onze andere partners om een zo groot mogelijk bereik te hebben. 

Contact

Meer weten over Kenniscentrum Mensenhandel Twente? Kijk dan op www.mensenhandeltwente.nl

Ilse Sanders

Ilse Sanders

Procesmanager
Michiel Hamhuis

Michiel Hamhuis

Procesmanager
Claudia Stam

Claudia Stam

Procesmanager

Meer verhalen

Alles
Katleen Horck-Brummelhuis - Kwartiermaker Zorg, Veiligheid en Straf
"Eén van mijn opdrachten als kwartiermaker is om te werken aan de zichtbaarheid in de regio."
Lees meer
Marith de Jong - Stagiair
"Ik begeleid een dagdeel in de week een groep kinderen die hier met hun klas te gast zijn."
Lees meer