KIT – de nieuwe screening bij inkoop van zorg

Alle 14 Twentse gemeenten hebben toegezegd te gaan werken met het nieuwe beoordelingsinstrument KIT. KIT staat voor Kwaliteit en Integriteitsinstrument Twente waarmee de gemeenten kwalitatieve zorg kunnen inkopen en zorgfraude steviger aangepakt kan worden. Een belangrijke ontwikkeling om de jeugdhulp en Wmo binnen Twente nog beter te maken.

Dit nieuwsitem is afkomstig van het Platform IVZ Twente, het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten en veiligheidspartners op verschillende veiligheidsthema's. Het Platform IVZ is onderdeel van de Veiligheidsregio Twente. De aanpak van zorgfraude is een belangrijk thema binnen deze samenwerking. 

KIT

Vanaf 2018 hebben de Twentse gemeenten gebruik gemaakt van het barrièremodel bij de inkoop van Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015). Het barrièremodel gaf aan op welke onderdelen toezicht nodig was in de gecontracteerde zorg en gaf handvatten voor handhaving. Voor de nieuwe inkoop van zorg in 2025 willen de Twentse gemeenten er zeker van zijn dat er goede kwaliteit en rechtmatige zorg kan worden verleend aan (kwetsbare) inwoners. Hiervoor is het barrièremodel doorontwikkeld tot het nieuwe instrument KIT. KIT is ontwikkeld door OZJT/Samen14, in samenwerking met Platform Integrale Veiligheidszorg, Sociale Recherche Twente en Handhaving en Toezicht van de Twentse gemeenten.

KIT is een beoordeling van de contracten die worden afgesloten, waarbij de integriteit wordt getoetst, kwaliteitseisen aan de orde komen en een risicoanalyse wordt uitgevoerd, zodat er kwalitatief goede en integere zorgaanbieders overblijven. Door strenger aan de voorkant te controleren op kwaliteit en integriteit is de kans op het aannemen van onbetrouwbare zorgaanbieders kleiner, waardoor er minder tijd besteed hoeft te worden aan onderzoek. Daardoor ontstaat meer ruimte voor gemeenten om inhoudelijk te ondersteunen bij kwaliteit van zorg.

Door de strengere toets op de kwaliteit en integriteit van zorgaanbieders ontvangen de inwoners van Twente de zorg die zij horen te krijgen. Zorggeld is tenslotte voor de zorg.