Vastgoedsector in Twente aangespoord om te melden

De Twentse gemeenten starten in samenwerking met de politie en Meld Misdaad Anoniem (M.) een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Zo kunnen panden worden ingezet voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De Twentse gemeenten en veiligheidspartners willen met de campagne het bewustzijn binnen de vastgoedbranche vergroten en een veilige meldplek bieden. 

Platform IVZ Twente

Dit nieuwsitem is afkomstig van het Platform IVZ Twente, het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten en veiligheidspartners op verschillende veiligheidsthema's. Het Platform IVZ is onderdeel van de Veiligheidsregio Twente. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een belangrijk thema binnen deze samenwerking. 

Twente

Ook in Twente worden panden ingezet voor verkeerde doeleinden. De gemeente Almelo deed vorig jaar al mee aan de vastgoedcampagne samen met Meld Misdaad Anoniem. Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo en portefeuillehouder ondermijning in Twente: ‘’Misbruik en fraude met vastgoed is heel divers. Van illegale verhuur en onderverhuur, huurders die uitgebuit worden tot mensen die gedwongen worden hun woning aan derden te verhuren. In Twente zetten we alles op alles om ondermijning en witwassen tegen te gaan. Tegelijkertijd willen we niet dat er wantrouwen ontstaat tussen overheid en bedrijfsleven. Bedrijven zijn een belangrijke motor, we hebben ze hard nodig. Oók bij de aanpak van ondermijning. Daarin moeten we als overheid samen met ondernemers en inwoners optrekken. Het helpt als makelaars of notarissen ongebruikelijke vastgoedtransacties melden of wanneer inwoners opvallende zaken signaleren. Een anonieme melding kan in een zaak vaak net het ontbrekende puzzelstukje zijn.’’

Vastgoed

Vastgoed is van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling in Twente. Twentse gemeenten willen aantrekkelijk blijven voor wonen, werken, recreëren en ondernemen. Bij vastgoedtransacties gaat het vaak om enorme bedragen en met veel betrokkenen, van architectenbureaus tot notarissen en van aannemers tot makelaars. Deze beroepsgroepen zijn soms op de hoogte van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. De huur en aankoop wordt bijvoorbeeld mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft ook impact op de branche zelf.

Gemeente aangesloten op MMA

Inmiddels zijn alle Twentse gemeenten aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem, het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. De samenwerking houdt in dat MMA de informatie van anonieme meldingen ook met de gemeenten deelt, naast de politie die deze informatie al ontvangt. Dit versterkt de informatiepositie van de gemeenten en een anonieme melding kan vaak nét het ontbrekende puzzelstukje zijn in een zaak.

Melden helpt

Vorig jaar is de campagne al in tientallen gemeenten in Nederland uitgevoerd. In deze gebieden werd 30% meer gemeld ten opzichte van het jaar daarvoor. “Als vastgoed wordt gebruikt voor criminele activiteiten gaat dat vaak samen met georganiseerde criminaliteit, zoals wapenbezit, drugshandel en geweld. Een allesbehalve veilige en fijne woonomgeving, waar wij ons juist hard voor maken. En bij meldingen via MMA weten we niet wie de melding doet, maar de informatie die wel met ons kan worden gedeeld helpt ons gigantisch bij ons onderzoek!“, aldus Henk Walles, teamchef in Enschede namens de Politie Oost-Nederland.

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost.

Anoniem melden

Samenwerkingspartners

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Vastgoedpro, KNB, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC, CCV, PVO en een zestigtal gemeenten.

Informatiepagina vastgoed op meldmisdaadanoniem.nl