Lees voor

Het werk van ... Ilse Sanders

23-11-2021

Ik ben Ilse Sanders en werk als procesmanager bij Kenniscentrum Mensenhandel Twente, wat valt onder Veiligheidsregio Twente. Graag geef ik jullie een inkijkje in mijn werkzaamheden.

Wat we doen

Sinds 1 mei dit jaar is Kenniscentrum Mensenhandel gestart als onderdeel van Zorg- en Veiligheidshuis Twente. Wij werken in opdracht van de 14 Twentse gemeenten en ons gezamenlijke doel is om mensenhandel in Twente tegen te gaan. Dit doen we samen met partners als politie, het Openbaar Ministerie en zorgorganisaties in de regio.

Collega's

We zijn met vijf collega's waarvan drie procesmanagers, een zorgcoördinator en een ondersteunende collega. Op de foto zie je mij met de andere twee procesmanagers: Claudia Stam en Michiel Hamhuis.

0 + 0 = 3

De afgelopen maanden hebben we veel kennismakingsgesprekken gevoerd met medewerkers van gemeenten, ketenpartners en andere professionals die in hun werk te maken hebben met mensenhandel. Door signalen te bundelen komt het grotere geheel in beeld.

Bewustwording

Verder hebben we op verschillende plekken het kenniscentrum gepresenteerd en aandacht gevraagd voor het thema mensenhandel. Zoals op de foto tijdens een online werkconferentie. Bewustwording is erg belangrijk. Mensenhandel is iets dat je pas gaat zien als je weet waar je op moet letten.

Breed takenpakket

Zoals je leest zijn mijn werkzaamheden erg divers. Dit komt door de brede opdracht die wij hebben gekregen.

Naast dat wij ons inzetten om het thema mensenhandel meer onder de aandacht te krijgen, organiseren wij bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering en bouwen wij gezamenlijk aan een daderaanpak.

Zorg, veiligheid & straf

Door het samenbrengen van de domeinen zorg, veiligheid en straf proberen wij vanuit het kenniscentrum uitbuiting in de regio terug te dringen.

Samen met mijn collega’s bemens ik elke werkdag een meldpunt dat bereikbaar is voor slachtoffers, bezorgde inwoners en professionals.

Het meldpunt is bereikbaar via 053 - 487 66 65 of mail naar info@mensenhandeltwente.nl 

Communicatie

Sinds 1 september is onze website www.mensenhandeltwente.nl live. Hierop staat onder andere welke verschillende vormen van mensenhandel er zijn en hoe je het kunt herkennen. De website heeft een deel voor inwoners en een deel voor professionals. Je kunt ons ook volgen op social media en we geven een nieuwsbrief uit.

Publiekscampagne

De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met een publiekscampagne om inwoners van Twente te vertellen dat mensenhandel ook hier voorkomt en dat er een Kenniscentrum Mensenhandel is waar ze terecht kunnen. Misschien heb je de foto's met het rode touw wel voorbij zien komen!

Meer weten over Kenniscentrum Mensenhandel Twente? Kijk dan op www.mensenhandeltwente.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.